Преподаватели

Проекти и партньори

Експертно знание за публичните политики и академична промяна

Международни летни школи в творчески дом на су в китен

Граждански контрол над парламентаризма

Международен проект PropEur

Как да управляваме собствените си умения

Идентификация на приоритети за законодателни промени в сферата на средното образование

Международноправна защита на културното наследство

Устойчиво развитие на институционалната и социална среда на докторантите по социални и хуманитарни науки

EGSAMP

Европейско изследване на ценностите

Cоmmon Constitution And Language Learning

Сайт за биоетика на студентите от ФФ

Образование, религия, медии и политика: анализ на реалности

Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“