Студентски практики

Приемът на документи по проект "Студентски практики - фаза 2" приключи. При постъпване на нова информация от МОН, тя ще бъде своевременно публикувана на сайта.

ДЕПОЗИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТ НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Документи се подават СЛЕД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА от функционален експерт. За извършване на проверка трябва:

 1)  да се запознаете и изпълните УСЛОВИЯТА за включване в практическо обучение за студенти;

 2)  до 13:00 ч. във вторник да изпратите съобщение от ел. поща, с която сте регистрирани в системата, с три имена и факултетен номер (изпращате 1 съобщение, адресирано и до двамата функционални експерти);

 3)  да изчакате потвърждение от функционален експерт (ще получите и указания кога и къде можете да подадете комплекта с документи);

 4)  да предадете изискуемия комплект документи, който съдържа:

 • Генериран от системата договор и декларация - подписани в 3 екз. (отделните екземпляри се комлектоват и захващат с телбод; на първата страница на договора се попълва само град и адрес по местоживеене на студента, датата в първия абзац не се попълва)
 • Декларация за Covid-19 - подписана в 1 екз. (виж ТУК)

 ВНИМАНИЕ:  В рамките на проекта не могат да бъдат стартирани/провеждани онлайн приктики дори и в условията на пандемия. При невъзможност да се проведе присъствено практическо обучение в конкретен ден, това трябва да бъде отбелязано в дневния график; напускането на работното място поради текуща работа също трябва да бъде маркирано в графика.

►УКАЗАНИЯ за успешно приключване на практика

Копие на договор и удостоверение за завършена практика се получават в Ректората на СУ "Св.Кл.Охридски". За повече информация вижте ТУК.


Кандидатстване

Всеки студент има право да се включи в такава практика веднъж за всяка степен на обучение (т. е. еднократно като студент, обучаващ се за степен „бакалавър“, и еднократно като студент, обучаващ се за степен „магистър“), при условие че има права на действащ студент (т.е. че има заверен текущ семестър и първата сесия на защита по учебен план все още предстои). Майки с деца до 6-годишна възраст имат права до втора държавна изпитна сесия.

 1. Влезте в системата на адрес: http://praktiki.mon.bg.
 2. Регистрирайте се, като попълните електронния формуляр.
 3. Влезте във Вашия профил (след регистрацията).
 4. Запознайте се с условията за кандидатстване и вашите права.
 5. Запознайте се с информацията, публикувана на сайта на Софийски университет.
 6. Вижте обявите на работодатели, изберете и кандидатствайте.
 7. Потвърдете избраната практика.
 8. Изберете академичен наставник, който да даде съгласие за работа с Вас.
 9. Изгответе в системата график на практиката с помощта на ментора и академичния наставник - виж изискванията за изготвяне на график по-долу.

Изисквания за изготвяне график на практиката

При изготвянето му трябва да имате предвид следното:

 1. Практическото обучение е в размер на 240 астрономически часа максимум в рамките на 6 месеца, считано от началната дата на практиката, но не по-късно от 45 дни преди края на проекта;
 2. Практическото обучение се провежда в работен ден (работа през почивни дни и официални празници е недопустима);
 3. На всеки 7 последователни дни трябва да има минимум 2 дни почивка;
 4. В един работен ден практикантът може да има максимум 8 астрономични часа;
 5. За 5 последователни рабони дни практикантът може да има общо максимум 40 астрономични часа;
 6. Началната дата на графика трябва да е 4 седмици след датата, на която се депозира договорът при функционалните експерти.

Последна редакция: текущо