Електронни списания

Обща информация

Онлайн издания 

Виртуална култура

Пирон

Публични политики

Философия

Виртуална култура

 • Изследователски текстове
 • Покана за семинар
 • покана за кръгла маса
 • Отворено писмо на СУПФБ
 • Ппредставяне на сборник статии „Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България“ с доклади от Юбилейната Х Национална конференция по етика (2014 г.).
 • Прочети първи бройПървото българско електронно списание за виртуална култура и образование, което осигурява публичност на авторски, популярни, изследователски и коментарни текстове, анализи, съобщения, програми, проекти по темата, както и възможност да се дискутират културните измерения  и влияния, образователни тенденции и перспективи на виртуалността, мястото и  значението на виртуалната реалност в съвременната култура и образование.

  Списанието се издава от Българско общество за мултимедийно изкуство  с  помощта на СУПФБ /Сдружение на университетските преподаватели по философия в България/  и Магистърска програма Виртуална култура .
  Със свои материали във вид на коментарни анализи и мултимедийни досиета, попълвани през годината, в хода на тяхната нова квалификация, сред активните ни участници са студентите (настоящи и завършили)  от бакалавърска, магистърска и докторска степен.

  Редакционен екип:

   

    Силвия Минева -  редактор 

   доктор по философия, доцент по етика в СУ "Св.Кл.Охридски", ФФ,  катедра по Логика, етика и естетика. Преподавател по модерна и постмодерна етика в МП Виртуална култура. Председател на СУПФБ(Сдружение на университетските преподаватели по философия в България). Изследовател и автор на научни и популярни публикации в областта на моралната философия, приложната и професионална етика.

   

  Пламен Макариев - редактор

   Доктор по философия, доцент по философия в СУ "Св.Кл.Охридски", ФФ, катедра Философия. Директор на МП Виртуална култура.Член на редколегиите на сп. "Стратегии на образователната и научната политика"  и международното списание “Образование на диаспорите, коренните населения и малцинствата”. Изследовател и автор на научни и популярни публикации в областта на молтикултурализма и социалната философия.

   

                                                              

  Йордан Детев - главен  редактор и издател

  автор, режисьор, композитор, сценарист. Преподава видео и аудио монтаж, обработка на виртуални обекти, графичен дизайн, предпечат, мултимедия, анимация и постпродукция в СУ ”Св.Кл.Охридски” и Академията за музикални, танцови и изобразителни изкуства (АМТИИ) в Пловдив. Основател и управител на Българско общество за мултимедийно изкуство. Създател и ръководител на Лаборатория за компютърна музика. Главен  редактор на списанието „Клуб Орфей”. Член на надзорния съвет на Българо-американски център за наследство в Чикаго, САЩ. Собственик на Български канал за културно наследство и Национални прегледи на археологическия и исторически филм. Директор на фестивала "Дни на наследството" и Лятна академия за опознаване на Родопите.

   

  Лили Паслиева - член на редакционния екип

  Основател и директор на българския учебен център "Знание" и училище "Родна реч" в Чикаго, САЩ. Лили Паслиева е педагог, магистър по журналистика, психолог-консултант по  детски и семейни проблеми в БУЦ"Знание”- Чикаго. Училището, което ръководи издаде три книги: Родна реч- 2006, Сборник Родна реч - 2007 и Родна реч в Америка. Към центъра там са създадени няколко клуба - Литературен клуб, Университет на родителите, Вярващи очи, Ивестиционен клуб и други за задоволяване културните и духовни потребности на българите в Чикаго.

   Повече за Лили Паслиева и нейната дейност в: www.bgznanie.com

    

  Сотирис К. Теохаридис - член на редакционния екип

  Доктор на философските науки, доцент по философия и по социални и политически науки в "Frederick University Cyprus",  Факултет по Хуманитарни и Социални Науки. Преподавател по социални и социологически теории, в Департамента по Социални и Политически Науки в Кипърският Университет.  Изследовател и автор на научни и популярни публикации в областта на философията, етиката, социалната и политическата теория, и критическата теория.

  Петър Пламенов - член на редакционния екип

  доктор по философия, преподавател по естетика във ФФ на  СУ "Св.Климент Охридски", катедра по логика, етика и естетика.

   Изследовател и автор в областта на литературознанието, философията, естетиката и хайку поетиката:„Екстаз от текста”,“Сладостите на гнева”, „Нищетата на пародията” и „Тялото-текст” и др. Носител на български и международни награди: Отличие за хайку в Япония – Статуетка „Сребърен бик” 2003; Второ място от конкурса “Сенки и светлини” 2003; Трето място "Мелнишки вечери" 2009. Освен като белетрист и лирик се изявава и в областта на хайку, хайга, хайбун, хайку-драма и др.

  http://spisanie.virtualna-kultura.com/