Лиценз за Office 365

На основание на сключения от МОН договор за ползване от висшите училища на софтуерни продукти на Майкрософт,
преподаватели, служители и студенти от Софийския университет получават правото да използват лицензирани продукти и услуги на Майкрософт (Office 365, част от който са Word, Excel, Outlook, Teams, OneDrive и други).

Лиценз за Office 365 могат да получат:

  •          щатните преподаватели във факултетите и департаментите в СУ "Св. Климент Охридски"
  •          служители в СУ "Св. Климент Охридски"
  •          записаните студенти за текущата учебна година в СУ "Св. Климент Охридски"

Лицензът за преподаватели и служители е с по-разширени възможности.

За да се възползват от правото си на лиценз, преподаватели, служители и студенти от Софийския университет трябва да се регистрират на адрес
https://365.uni-sofia.bg/ с потребителското си име и парола от СУСИ.

За регистрацията трябва да изберат своята роля от менюто (горе) „Лиценз за“ , след което:

  1. Да въведат потребителското си име в СУСИ и парола
  2. Да въведат парола за Office 365 и служебния си имейл в Софийския университет.

    Важно за студентите! Необходимо е да са си активирали предварително служебната електронна поща!

При получаване на съобщение за успешна регистрация, акаунтът трябва да се активира на адрес https://portal.office.com. Влиза се с:

  • с потребителско име (имейл адрес) - за преподаватели и служители то  е във вида <име>@office365faculty.uni-sofia.bg, а за студентите - <име>@office365student.uni-sofia.bg, където <име> е потребителското име в СУСИ.
  • с паролата, която е въведена при регистрацията.