Занятия, графици, изпити

Обща информация


Учебна година: 2023/2024

График на учебната 2023/2024 година за:

 • Бакалавър: редовна и задочна форма на обучение
 • Магистър: редовна форма на обучение

График за провеждане на държавни изпити

Кариерен център►
обяви за работа, стажове, срещи с кариерни консултанти, форуми и събития

Паспорти на зали►

Публикувано: м.09.2017 | Последна редакция: 10.10.2023

БАКАЛАВРИ | Графици на изпити | Лятна сесия 2023/2024

Лятна сесия 2023/2024 уч.г.

 ВНИМАНИЕ:  Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

МАГИСТРИ | Разписи на занятия | Зимен семестър 2023/2024

Зимен семестър 2023/2024 уч.г.

 ВНИМАНИЕ:  Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

МАГИСТРИ | Графици на изпити | Зимна сесия 2023/2024

Зимна сесия 2023/2024 уч.г.

 ВНИМАНИЕ:  Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

МАГИСТРИ | Разписи на занятия | Летен семестър 2023/2024

Летен семестър 2023/2024 уч.г.

 ВНИМАНИЕ:  Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

МАГИСТРИ | Графици на изпити | Лятна сесия 2023/2024

Лятна сесия 2023/2024 уч.г.

 ВНИМАНИЕ:  Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 • Библиотечно-информационни науки и културна политика
 • Библиотечно-информационни технологии
 • Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)
 • Европейска интеграция и дипломация на ЕС
 • Европейски проекти
 • Изкуства и съвременност (XX-XXI век)
 • Интегративна биоетика
 • История и съвременност на философията
 • История на жените и половете - Матилда
 • Клинична психология
 • Културна антропология
 • Международни отношения и проблеми на сигурността (редовна ф.о.)
 • Международни отношения и проблеми на сигурността (задочна ф.о.)
 • Обща психология на английски език
 • Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език)
 • Оценка на политики и оценка на въздействие
 • Политическа социология
 • Политически мениджмънт и консултиране
 • Политически патологии на глобалния свят
 • Психология на здравето
 • Публична администрация (редовна ф.о.)
 • Публична администрация (задочна ф.о.)
 • Публичен мениджмънт и политики
 • Реторика (редовна ф.о.)
 • Реторика (задочна ф.о.)
 • Социална и криминална психология
 • Трудова и организационна психология за бакалаври по психология (редовна ф.о.)
 • Трудова и организационна психология (редовна ф.о.)
 • Трудова и организационна психология (задочна ф.о.)
 • Трудови пазари и развитие на човешките ресурси
 • Философия на средните училища
 • Философия на съзнанието и езика
 • Философия с преподаване на английски език (редовна ф.о.)
 • Философия с преподаване на английски език (задочна ф.о.)