Ресурси

СУСИ

Система за управление на студентската информация

Авторите

Информационна система за научната дейност на Софийски университет "Св. Климент Охридски"