Електронни учебни ресурси

Обща информация

Електронно обучение

Към системата за електронно обучение

На вниманието на преподавателите на ФФ - курс, създаден за да улесни работата Ви с платформата: Moodle - средства за проектиране на електронен курс

Вход с потребителско име и парола от СУСИ.

При затруднения и за въпроси

Весела Цокева - администратор на платформата за електронно обучение
elearn@phls.uni-sofia.bg

Антоанета Димитрова - администратор на платформата за електронно обучение
dimitrovab@phls.uni-sofia.bg

Зорница Ангелова - администратор на СУСИ
zangelova@phls.uni-sofia.bg

Ваня Йосифова - администратор на СУСИ
v_yosifova@phls.uni-sofia.bg

Няколко съвета

 • За да използвате ресурсите на платформата за електронно обучение на Софийски университет "Св. Климент Охридски" (Moodle), първоначално трябва да се регистрирате:
  1. влезте ("Вход", горе, дясно) с потребителското си име и парола за СУСИ;
  2. попълнете Ваш активен имейл адрес;
  3. попълнете град (например София);
  4. запазете промените;
  5. излезте от системата ("Изход", горе, дясно).
 • Стартирайте електронната си поща, с която сте се регистрирали в Мудъл.
 • Отворете автоматичното съобщение, изпратено от e.earn.uni-sofia.... (в случай че не го намирате във входящата кутия, моля, проверете в спам-папката).
 • В полученото писмо се съдържа линк, който при кликанете на него активира профила Ви в платформата.
 • Всеки следващ път е необходимо само да заредите сайта (http://elearn.uni-sofia.bg/) или да кликнете тук върху надпис "Към електронни учебни ресурси". След това изберете (кликнете върху) "Вход" и изпишете потребителското си име и парола (както в СУСИ).
 • За достъп до учебни материали е необходимо да изберете един от двата маршрута:
  • Философски факултет (от стартовата страница), а след това степен, специалност и пр.
  • Моята страница (вляво на екрана).
 • Всеки път, преди да затворите работния прозорец на сайта на е-платформата, непременно натиснете върху "Изход" (горе, дясно или долу, в средата).

Изтеглете Помощник за достъп до учебни е-ресурси

Електронна форма за дистанционно обучение на Философски факултет

Брошура на проект BG051РО001-4.3.04-0002

Бюлетин на проект BG051РО001-4.3.04-0002

 

 

 

Помощник за достъп до учебни е-ресурси

Уважаеми колега, ако сте студент във Философски факултет и срещате затруднения с достъпа до електронни учебни ресурси, този помощник е за вас. При необходимост от допълнителна помощ или ако имате идеи за подобряването на текста, пишете на адрес elearn@phls.uni-sofia.bg.

1. Какво е Moodle?

Moodle e безплатна система за електронно обучение с отворен код (Open Source), написана на езика PHP. Разпространява се безплатно и е достъпен за всеки.

Популярността си дължи на разнообразните възможности за интерактивно и динамично обучение. Системата предлага специфични функционалности, като възможност за обособяване на отделни модули, а те от своя страна - на съответни подмодули. Например възможно е да се създаде модул специалност, а към него подмодул курс, след това конкретни учебни материали и пр. Към всеки курс се оторизират участници с различни роли (права на достъп), като студент или преподавател.

Във всеки курс се публикуват материали (предимно с учебна цел), но също форуми, чат, система за мигновени съобщения, могат да създават и изпълняват тестове, анкети, задачи и др. За повече информация: http://moodle.org/.

2. За кого е предназначен порталът за електронно обучение на СУ „Св. Климент Охридски“?

Адресът на портала е http://elearn.uni-sofia.bg/. Той е предназначен за всички студенти от различните специалности на Университета, които желаят да се възползват от предимствата на електронното обучение. Системата има за цел да помогне преподавателите в осигуряване на необходими учебни материали за техните студенти, да общуват с тях по електронен път (включително в реално време). Преподавателите имат възможност да организират и проведат онлайн проверка на знанията, да оценят студентските постижения, да окажат помощ при необходимост (виртуално консултиране).

3. Как да ползвате системата, ако сте студент?

 • Стартирайте предпочитан от вас браузър (Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari и др.).
 • Заредете адрес http://elearn.uni-sofia.bg/.

Това е стартовата страница на портала за електронно обучение на СУ. Както се вижда от горното изображение, можете да изберете (кликнете) върху необходимия ви факултет, а след това (стъпка по стъпка) – до желания от вас курс. И все пак… Препоръчваме ви да кликнете върху „Вход“ (горе вдясно или най-отдолу в средата).

Ако изберете първото, в един момент системата ще ви поиска да се идентифицирате с потребителско име и парола. Ето защо е по-добре да изберете второто – вход, идентификация.

В зоната „Потребителско име“ изпишете вашето потребителско име за СУСИ[1]. В зоната „Парола“ изпишете вашата парола за СУСИ. След това кликнете върху бутона с надпис Вход. Сега би трябвало да виждате имената си в горния десен ъгъл. Това означава, че вече можете да използвате ресурси, достъпни за вашата специалност, степен, курс.

Ако това не се е случило, значи системата не ви е разпознала. При това положение пробвайте отново (може да сте допуснали грешка при въвеждането на данните за потребител и парола). Ако отново не можете да влезете в системата, обърнете се за съдействие към Весела Цокева (администратор електронно обучение за Философски факултет, elearn@phls.uni-sofia.bg).

4. Какво трябва да направят студентите, които все още не са получили потребителско име и парола?

Вие вероятно сте новоприет студент. Във Философски факултет студентите получават потребителско име и парола веднага след записването им. Потребителското име и парола са едни и същи както за СУСИ, така и за всички електронни системи на Университета.

Администраторът на Философски факултет, отговарящ за регистрирането ви в СУСИ, е Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg). При проблеми или въпроси, пишете на посочения тук имейл адрес. Можете да се обърнете за съдействие и към секретаря/инспектора на вашата специалност.

5. Как да разберете какви курсове са достъпни за мен и моите колеги?

Вариант 1

 1. В стартовата страница кликнете върху „Философски факултет“.
 2. В отворилата се страница кликнете върху вашата специалност. Ще се зареди друга страница, която може да изглежда специфично за  различните специалности на Философски факултет. Ако се налага, кликнете върху степен (бакалавър, магистър), курс (1, 2, 3 или 4).
 3. Кликвайте последователно върху онези линкове, които се отнасят до търсеното от вас.

Вариант 2

Всъщност, възможен е и по-бърз начин да достигнете до необходимия курс.

 1. След като сте се идентифицирали (потребител, парола), обърнете внимание на лявата зона на стартовата страница. Ще откриете надпис „Моята страница“. Ако не виждате надписа, не сте влезли в системата правилно и тя все още не ви разпознава, а вашето име не се вижда в горния десен ъгъл. Влезте в системата и ще откриете надписа „Моята страница“.
 2. Кликнете върху „Моята страница“. Обърнете внимание, че страницата ще се отвори и в нея ще виждате само курсовете, към които имате някакви права/роля. Ако няма достъпни за вас курсове, но вие сте сигурни, че би трябвало да има, обърнете се за съдействие към администратора за електронно обучение за Философски факултет (elearn@phls.uni-sofia.bg).
 3. След като сте достигнали до курсовете, достъпни според въведените „потребител, парола“, изберете/кликнете върху желания курс. Ще се отвори неговата страница, съдържаща публикуваните от съответния преподавател учебни материали.

6. Често задавани въпроси

1. Имам акаунт (потребителско име и парола; профил), но не мога да вляза в системата. Защо?

Проверете следното:

Потребителското име е изписано правилно.

Паролата е изписана правилно.

Често те се изписват на кирилица или се объркват съответните символи.

2. Имам профил, влизам в системата без проблем, но не виждам курс, който ми трябва. Как да се справя?

Вероятно не сте записан в дадения курс. Ако не успявате да се запишете сами, пишете на адрес elearn@phls.uni-sofia.bg.

3. Имам профил, влизам в системата без проблем, виждам необходим курс без проблем, но ми иска код за достъп. Какво да направя?

Повечето преподаватели активират т. нар. ключ за достъп. Без този ключ не е възможно да се активира дадения курс. Той се получава от преподавателя или оторизиран от него служител. Ако не сте посещавали учебните часове, можете да пишете на преподавателя (имейл). Вижте в сайта на Философски факултет неговият имейл адрес.

4. Искам да запиша курс, който не посещавам. Как да получа код за достъп?

Пишете на адрес elearn@phls.uni-sofia.bg. Но моля да имате предвид, че ако се запишете в курс, който не посещавате, това може да доведе до недоразумения.

5. Мога ли да разглеждам материали от курса, въпреки че не съм студент или преподавател в дадената специалност на Философски факултет?

Някои курсове поддържат вход за Гости (Guest), но не всички. За да влезете като Гост, изберете бутона „Вход като гост“. Така можете да разглеждате онези курсове, които позволяват потребител-гост. 12.

Ако не можете да влезете като Гост в някой курс, това означава, че съответният преподавател не е предвидил подобна възможност.

6. Как мога да се свържа с други студенти от курса, които не познавам?

Обикновено преподавателят настройва курса така, че всички студенти от даден курс да виждат имейл адресите си. Ако това не е така, можете да изпратите съобщение на колегата си, като:

 • в лявата зона кликнете върху „Участници“ (ще се отвори списък с участниците в курса),
 • кликвате върху името на колегата (ще се отвори прозорец с неговите данни),
 • кликнете върху „Изпращане на съобщение“ (под зоната за снимка).

7. Желая да редактирам профила си, но не ми е известно как?

В лявата зона на прозореца можете да кликнете върху „Моят профил“. Други възможности са: горен десен ъгъл, където е изписано вашето име; в зоната най-отдолу, където отново е изписано вашето име. Ако кликнете върху него, ще се зареди прозорец с вашия профил, който можете да редактирате по всяко време.

8. Получавам постоянно имейли от Moodle, но не желая това. Какво да направя за да не получавам такива писма?

Преподавателите използват Moodle, за да имат връзка със студентите си. Всички потребители, участващи в даден курс задължително получават Новини от преподавателя си. Не можете да изключите тези Новини, понеже преподавателят трябва да е сигурен, че съобщенията му стигат до всички.

Допълнително може да получавате автоматично съобщенията, които се публикуват на някой форум. Това се нарича „абониране“. Ако съобщенията от даден форум не са желани от вас, спрете абонамента си за него: влезете във форума и кликнете в горния десен ъгъл на съответната опция.

9. Как да постъпя, ако не желая другите студенти да виждат имейл адреса ми.

Само студентите, записали същия курс, както и преподавателите виждат вашия имейл адрес. Той не се вижда от Гостите и от търсачките.

Ако все пак това ви притеснява, в профила си можете да скриете от всички адреса си. Така потребителите няма да виждат вашия адрес за електронна поща, но ще получавате писма от системата.

10. Имам проблем с Moodle, който не е описан тук. Какво да направя?

Пишете на адрес elearn@phls.uni-sofia.bg.

Изтеглете файл с Помощника


[1] СУСИ = Система за управление на студентска информация

Електронно дистанционно обучение

 • Електронен бюлетин
 • Събития
 • Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

  Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“

  Проект BG051РО001-4.3.04-002 „Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

  Продължителност  20 месеца (05.11.2012 г. – 05.07.2014 г.)

  Последвайте ни във Facebook

  Последвайте ни в Twitter

  Вашето мнение, идеи и препоръки са важни за нас.

  Цели на проекта

  Обща цел

  Развитие на иновативна система за учене през целия живот, която:

  • да осигурява равен достъп до качествено висше образование, знания и образователни услуги в широк спектър от хуманитарни специалности;
  • да дава възможност за усъвършенстване на професионалните умения и компетентности, включително на заети лица без продължително откъсване от работа;
  • да способства за засилване на социалното включване, по-успешната социална и трудова реализация на лица, живеещи извън академичните градове на страната и лица със специфични образователни потребности.

  Специфични цели

  1. Повишаване на качеството на работната сила чрез:

  • електронна дистанционна форма на обучение (ЕДО) на студенти;
  • създаване на устойчив капацитет за използване на съвременни електронни методи в преподаването както в дистанционната, така и в другите форми на обучение.

  2. Инвестиране в човешкия капитал чрез:

  • по-качествено и по-достъпно образование, основано на електронни учебни ресурси и достъпен онлайн репозиториум със стандартизирани учебни, учебно-помощни и изпитни материали за програмите във Философския факултет;
  • повишаване на капацитета на административния и техническия персонал за осигуряване на административни електронни услуги, за обработка и поддържане на електронни документи.

  3. Увеличаване на социалния капитал, партньорствата, мрежите и развитието на социалната икономика чрез:

  • усъвършенстване на системата за прилагане на интерактивни методи в учебния процес;
  • активно използване на съвременни технологии за мултимедия и многопосочна онлайн комуникация;
  • ефективно документиране на придобити знания, умения и квалификация на студентите във Философски факултет;
  • стимулиране на работодателите да насърчават използването на ЕДО за повишаване на квалификацията на човешкия ресурс.

  Дейности по проекта

  1. Управление и мониторинг на проекта.

  2. Технологично осигуряване на учебния процес в ЕДО. [Оборудване на зала за видео-конферентна връзка и виртуална лекционна зала.]

  3. Ресурсно осигуряване на учебния процес в ЕДО:

  • разработване на електронно съдържание;
  • изграждане на уеб базиран репозиториум за ЕДО.

  4. Методическо осигуряване на учебния процес в ЕДО. [Организиране и провеждане на работни семинари с преподавателските екипи за алтернативните методи при създаването на съдържание и прилагането на технологиите на ЕДО.]

  5. Административно осигуряване на ЕДО:

  • обучение за административния персонал на Философски факултет;
  • разработване на административни електронни услуги за студентите.

  6. Разработване на гъвкави учебни пътеки за студентите.

  7. Информационно осигуряване на ЕДО. [Разработване на инструктивни материали за студентите и преподавателите в ЕДО относно изисквания, права и задължения, процедури, времеви график на събитията.]

  8. Обучение на студенти в ЕДО.

  9. Популяризиране на постиженията по проекта.

  Очаквани резултати

  1. Преминали и завършили електронна дистанционна форма на обучение общо 1400 студенти.

  2. Функциониращ онлайн репозиториум с минимум 140 е-курса и 10 видео-записа на лекционни занятия по базови учебни дисциплини за провеждане на ЕДО в различни учебни програми на Философски факултет.

  3. Подготвени 4 магистърски програми за ЕДО.

  4. Подготвени 4 програми за продължаващо образование чрез ЕДО.

  5. Осигурени технологично, информационно и административно общо 5 е-услуги за провеждане на ЕДО във Философския факултет. От тях: 3 административни е-услуги за студенти в ЕДО; оторизиран достъп до е-съдържание с две роли (студент, преподавател); свободен достъп до видео-архив с две роли (студент, преподавател).

  6. Постигнат устойчив капацитет на администрацията на факултета за реализиране на онлайн прием на студенти, обработка на документи в електронна база и поддържане на електронно портфолио в реално време.

  7. Налични условия за повишаване качество на обучението чрез прилагане на интерактивни методи на преподаване.

  8. Разработени 5 алтернативни и гъвкави учебни пътеки, които са съобразени с образователните потребности на студентите, обучавани от Философския факултет.

  9. Облекчен и надежден достъп до ЕДО и образователни услуги за студенти в неравностойно положение.

  10. Осигурена възможност за включване в ЕДО на лица, живеещи извън столицата.

  11. Разработени 6 информационни материала и 2 мултимедийни продукта за постигнатото по проекта, които да са разпространени както в България, така и в  чуждестранни университети, с които Философски факултет има сключени договори за обмен на студенти и преподаватели.

  Предвидени индикатори за резултати от проекта

  Брой разработени програми за електронна форма на дистанционно обучение в магистърска степен: 4.

  Брой разработени програми за електронна форма на дистанционно обучение в продължаващо образование: 4.

  Брой студенти, завършили успешно поне един модул в електронна форма на дистанционно обучение: 1400.

  Брой разработени нови курсове с електронно учебно съдържание: 140.

  Брой видео-записи на учебни занятия: 10.

  Брой технологично, информационно и административно осигурени услуги: 5.

  От тях брой разработени електронни услуги за студенти: 3.

  Брой разработени гъвкави пътеки за студенти, съобразени с образователните им потребности: 5.

  Брой проведени методически семинари: 3.

  Брой специализирани обучения за административния персонал на факултета: 1.

  Брой анкетни проучвания сред целевата група: 3.

  Брой срещи-разговори с целевата група: 4.

  Технологична лаборатория с видео-конферентни възможности: 1.

  Виртуална лекционна зала: 1.

  Репозиториум с е-съдържание (включително мултимедийно): 1.

  Собствен уеб сайт: 1.

  Периодичен електронен бюлетин: 1.

  Офис на проекта

  София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125
  блок 1, етаж 4, Библиотека БИН
  elearn@phls.uni-sofia.bg

  Ръководител

  проф. дфн Оля Харизанова (oharizanova@phls.uni-sofia.bg)
  GSM 0888666239

  Координатори

  доц. д-р Мария Стойчева (stojchevap@phls.uni-sofia.bg)

  доц. д-р Георги Вълчев (gvalchev@phls.uni-sofia.bg)

  Технически сътрудници

  Весела Цокева (vcokeva@phls.uni-sofia.bg)

  Стоян Котов (kotov@phls.uni-sofia.bg)

  Счетоводител

  д-р Адриан Маринчев

  Юрист

  Галина Кунева

   

  Вижте и други проекти на Университета

  Други възможности

   

  Стартира тестов период за електронно дистанционно обучение по проект FASTER

  FASTER (Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions) е проект за учене през целия жи­вот, финансиран от Европейския съюз по програма „Учене през целия живот“. Целта на проекта е създаването на онлайн платформа за обучения на пет езика, включваща:

  - лаборатория с ресурси,

  - теоретични курсове,

  - практически казуси,

  - възможност за търсене на работни места.

  Проектът се изпълнява от екипи на пет европейски университета от Гърция, Полша, България, Великобритания и Словакия (http://platform.fasterproject.eu/).

  Идеята, която е залегнала в изграждането на платформата FASTER, е да помага на хората да раз­берат счетоводната наука и в същото време да я прилагат на практика по достъпен начин, стъпка по стъпка в една виртуална счетоводна среда. Потребителят на платформата FASTER е изправен пред реални счетоводни и финансови казуси и е напътстван в тяхното решение чрез серия от упражнения и тестове за самооценка. Платформата замества традиционното обучение в аудитория, тъй като достъп до нея може да се осъществи онлайн по всяко време и от всяко място.

  Платформата FASTER цели да повиши тру­довата мобилност на счетоводните специалисти в Европейския съюз. Мобилността на европейски­те граждани, които искат да работят в чужбина, изисква не само счетоводни и финансови знания, но и обучения за национално присъщите особе­ности, както и запознаване с местните условия (закони, терминология, данъци, етика и др.). Ето защо FASTER дава възможност за публикуване на автобиографии и международно търсене на работни места.

  *) Информационен ден за представяне на онлайн платформата FASTER ще се проведе на 4 юли 2013 г. от 17.00 часа в Конферентната зала на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

  Към платформата FASTER ►