Кариерен център

 

Обяви


За контакт

Анна Иванова
специалист кариерно развитие
Философски факултет
anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg