Студентски съвет

Обща информация

Полезна информация за всеки студент

Факултетен студентски съвет

при

Философски факултет

Факултетен студентски съвет към Философски факултет е създаден на 5.11.2003г. и оттогава досега работи за доброто на студентите на ФФ. ФСС е орган, към който студентите от нашия факултет могат да се обърнат както с въпроси и проблеми, за решението на които имат нужда от помощ, така и с предложения за това как те виждат развитието на студентската общност на ФФ. Ние ще положим всички усилия, за да може даден студент, отправил запитване и/или предложение, да получи навременен и задоволителен отговор.

Някои от основните дейности, с които сме се занимавали през последните години, ще намерите в сайта ни, който в момента се обновява, за което се извиняваме. 

Адрес:

Кампус "Изток"
бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 4, ет. 1, каб. 135
Имейл: students-ff@phls.uni-sofia.bg

 

Правилник на Факултетен студентски съвет при Философски факултет.


Вижте още

Правила за студентите

Учебни процедури и срокове

Студентски общежития

Условия и ред за предоставяне на стипендия

Такси и студентско кредитиране

Здравно осигуряване

Онлайн форум на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Текущи инициативи

 • Втори студентски научен форум
 • Театър във Философски факултет
 • В тази графа можете да се информирате за текущите проекти и инициативи на Факултетен студентски съвет при Философски факултет. 

  Състав на Факултетен студентски съвет при Философски факултет

  Председател

   

  Зам. председател по човешките ресурси

  Зам. председател по външната комуникация: Христо Калоянов - kaloianovbg@abv.bg

  За връзка с членовете на ФСС при ФФ:

  Специалност "Европеистика"

   

  Специалност "Културология"

   

  Радостина Безева -  rbezeva@gmail.com

  Специалност "Политология"

   

   

  Специалност "Психология"

  Анна Мангалова - amangalova@gmail.com

  Специалност "Публична администрация"

   

   

  Специалност "Социология"

   

  Специалност "Философия"

   

   

   

  Докторанти

   

  Лидия Кондова - lkondova@abv.bg

  Свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

   

  Колеги, отново имате възможността да ползвате безплатно книгите, които се намират в читалнята на Студентски дискусионен клуб. Изброен е списък с изданията, които имаме. Можете да вземете което пожелаете като подадете предварителна заявка на имейл students-ff@phls.uni-sofia.bg. По този начин ще се свържете с някой от членовете на ФСС при ФФ и той ще Ви предаде книгата, която желаете. С него също ще се разберете впоследствие, за да уговорите нейното връщане в нашата библиотека. 

  А

  Аврелий Августин – „Изповеди“

  Аврелий Августин – „Избрани произведения“

  Алберт Велики – „За душата“;

  Алберт Велики – „За интелекта“  

  Антология по Европейска философия (XVII – XIXв.) 

  Анселм Кентърбърийски – „Избрани произведения“ 

  Арент, Х. – „Насилие и политика“

  Арънсън, Е. – „Човешкият социален живот“

  Аристотел – „Органон“ – том I, I и II  част

  Аристотел – „Категории“

  Аристотел – „За душата“

  Аристотел – „За поетическото изкуство“

  Архив по Средновековна философия и култура – VII,VIII, X, XII, XIV, XV, XVI, XVIII свитък

  Б 

  Батаклиев, Г. – „Антична митология“

  Бек, У. – „Германска Европа“

  Бенхабиб, Ш. – „Ситуиране на Аз-а“

  Бердяев, Н. – „Философия на свободата“, том I

  Боеций – „За утешението на философията“ 

  Боеций – „Теологически трактати“

  Бонавентура – „Избрани произведения“ 

  Борадори, Дж. – „Философия по време на терор. Диалози с Юрген Хабермас и Жак Дерида“

  Бояджиев, Ц. – „Играта през Средновековието“

  Бояджиев, Ц. – „Нощта през Средновековието“ 

  Бояджиев, Ц. – “Loca remotissima”

  Брубейкър, Р. – „Национализмът в нови рамки“

  Бърк, Л. – „Изследване на развитието през жизнения цикъл“

  Бъчваров, М. – „Българската философска мисъл през Възраждането“

  В

  Ватимо, Дж. и Рорти, Р. – „Бъдещето на религията“

  Ватимо, Дж. – „Нихилизъм и еманация“

  Ватимо, Дж. – „След християнството. За едно нерелигиозно християнство“

  Верин – „Философия и завръщане към себепознанието“ 

  Вебер, М. – „Социология на господството. Социология на религията“

  Видева, Н. – „Девет лекции по история на етиката“

  Видински, В. – „Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт“

  Волтер, Ф. – „Философски речник“

  Г

  Гадамер – „Наследството на Европа“

  Гатоу, Дж. – „Оръжия за масово обезличаване“

  Гатоу, Дж. – „Затъпяване: скритата цел на държавното образование“

  Генчев, Н. – „Очерци. Социално-психологични типове в българската история“

  Герджиков, С. – „De-cogito – отмисляне на измисления свят“

  Германов, С. – „Руската общественост и революционното движение в Македония и Одринско (1893-1908)

  Гецфелд, А. – „Анормална психология“

  Голман, Д. – „Емоционалната интелигентност“

  Гордер, Ю. – „Светът на Софи“

  Глой, К. – „Разбирането на природата. Том първи“

  Глой, К. – „Разбирането на природата. Том втори“

  Д

  Дал, Р. – „Демокрацията и нейните критици“

  Денков, Д. – „Мартин Хайдегер – онтология на трагичното“

  Делюмо, Ж. – „Страхът в западния свят“

  Джонсън, А. – „Раждането на биоетиката“

  Джеймисън, Ф. – „Единствената модерност“

  Динев, В. – „Модели на човешкото поведение“

  Динев, В. – „Философска антропология“

  Диоген Лаерций – „Животът на философите“

  Докинс, Р. – „Делюзията Бог“

  Долто, Ф. – „Основни етапи на детството“

  Достоевски, Ф. – „Бедни хора“ 

  Доус, Р. – „Кула от карти“

  Драйфъс, Х. – „Интернет“

  Дуоркин, Р. – „Да се отнасяме към правата сериозно“

  Дюби, Ж. – „Времето на катедралите“

  Е

  Енциклопедия на женската мъдрост и остроумие

  Енциклопедия на мъжката мъдрост и остроумие

  Елиаде, М. – „История на религиозните идеи и вярвания“ 

  Елиаде, М. – „Трактат по история на религиите“

  Елмс, Кентауиц и Родигър – „Експериментална психология“ – девето издание

  И

  Ибн Халдун – „Встъпление“

  Иванов, Д. – „От Платон до Мил. Основни политически идеи“

  Ингарден, Р. – „Човекът“ 

  Изборен кодекс 

  Й

  Йотов, С. – „Философия на правата“

  К

  Калхун, К. – „Критическа социална теория“

  Калчев, И. – „Етюди за смъртта“

  Калчев, И. – „Сартр: за него и от него“

  Калчев, П. – „Скали за тревожност в детска и юношеска възраст. Том първи“

  Калчев, П. – „Скали за тревожност в детска и юношеска възраст. Том втори“

  Калчев, П. – „Скали за тревожност в детска и юношеска възраст. Том трети и четвърти“

  Калчев, П. – „Скали за тревожност в детска и юношеска възраст. Том пети“

  Калчев, П. – „Скали за агресия в юношеска възраст. Том втори“

  Калчев, П. – „Скала за агресия и виктимизация от връстниците“

  Калчев, П. – „Многомерна скала за тревожност в юношеска възраст“

  Канеман, Д. – „Мисленето“

  Кант, И. – „Критика на чистия разум“

  Кант, И. – „Критика на практическия разум“

  Кант, И. – „Критика на способността за съждение“

  Каприев, Г. – “Id quo nihil maius cogitari possit. Философският свят на Анселм от Аоста, архиепископ на Кентърбъри”

  Каприев, Г. – „История и метафизика“

  Каприев, Г. – „Византийска философия“

  Касирер, Е. – „Изследване на човека“

  Кекеш, Дж. – „Против либерализма“

  Кехоу, Дж. – „Подсъзнанието може всичко“

  Клайн, М. – „Любов, завист, благодарност“

  Кларк, К. – „Цивилизацията“

  Кънев, А. – „Хайдегер и философската традиция“

  Колева, А. (съставител) – „Космополитизъм срещу национализъм“

  Кришнамурти, Дж. – „Първата и последната свобода“

  Кришнамурти, Дж. - "Свобода от познатото" 

  Кънева, В. – „Граници на биоетиката“  

  Кънева, В. (съставител) – „Автономия и биоетика“ I, II том

  Л

  Латинов, Е. – „Модална логика“

  Латинов, Е. – „Символна логика“

  Леви-Строс, К. – „Структурна антропология II”

  Леков, Д. – „Български възрожденски литературни и културни средища в чужбина“

  Лилиенфелд, С., Джей Лин, С. – „Петдесет големи мита на популярната психология“

  Лок, Дж. – „Два трактата за управлението“  

  Лоуентал, Д. – „Миналото е чужда страна“

  Льо Гоф, Ж. – „Цивилизацията на средновековния запад“   

  М

  Маджарова, Н. (редактор) – „Психология на медицината“

  Макинтайър, А. – „След добродетелта“ 

  Малиновски, Б. – „Научна теория на културата и функционалната теория“

  Мамардашвили – „Избрано: „Класическа и некласическа рационалност““

  Мареш, Р. и Рьотцет, Ф. – „Ренесанс на утопията“

  Маркс, Енгелс – I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XIII, XXI, XXIII, XXIV, XLVII  

  Машев, Д. – „Дипломатическо право“

  Митев, И. – „Иван Хаджийски, четен днес“

  Монтен – „Опити“ – I, II, III том

  Мор, Т. и Кампанела, Т. – „Утопия“ и „Градът на слънцето“

  Мос, М. – „Дарът“

  Мос, М. – „Магията“

  Муф, Ш. (съставител) – „Измерения на радикалната демокрация“

  Н

  Николай от Куза – „За ученото незнание“   

  Николов, Л. – „Социология на личността“

  Николова, Маринов  - „Психиатрия, психология и психотерапия“

  Ницше, Ф. – „Човешко, твърде човешко“

  Ницше, Ф. – „Тъй рече Ницше“

  „Нобелови лауреати. Еднотомна енциклопедия“

  О

  „Онтологични ситуации. Сборник“

  П

  Паскал, Б. – „Мисли“

  Петражицки, Л. – „Психическото обуславяне на постъпките на хората. Същността на правото, нравствеността и естетиката“

  Пинкър, С. – „Материалът на мисълта“

  Пинкър, С. – „Как работи умът“

  Пиер Абелар – „Избрани произведения“

  Пиетро Помпонаци – „Трактат за безсмъртието на душата“ 

  Пинкър, С. – „Езиковият инстинкт. Как умът създава езика“

  Пирьова, Б. – „Невробиологични основи на човешкото поведение“    

  Платон – „Диалози“, том I

  Плотин – „Енеади“

  Попър, К. – „Нищетата на историцизма“

  Попър, К. – „В търсене на по-добър свят“  

  Р

  Райт, Р. – „Еволюцията на Бог“

  Рикен – „Философия на Античността“

  Русев, Р. – „Философията и структурата на модерността. Фрагменти на актуализация“

  С

  Сиймън, Кенрик – Учебник по психология 

  Сборник на Център за психосоциална  подкрепа – „Антисоциалното поведение – теория и терапия“  

  Сборник на конкурс на ФСС при ИФ „Студентски разработки“   

  Сборник по идея на СС и Босфор общество „Без заглавие“

  Сборник „Проблеми на културата“ – издание I, IV, VI, VII

  Сборник за българска историческа култура „Родина“

  Сборник пет средновековни философски трактата

  Свами, А. – „Учението на Бог Чайтанйа“

  Седжуик, Ив – „Епистемология на прикритостта“

  Семов, М. – „Голгота и възкресение“

  Семьолен – „Ненасилието – диалог с моите дъщери“

  Сенека – „Избрани диалози“

  Стал – „Десет години в изгнание“

  Станович, К. – „Нека мислим правилно за психологията“

  Стаут, М. – „Социопатът около теб“

  Стефанов, В. – „Логика. Учебник за средното общообразователно училище“

  Стоев, Хр. – „Кант и проблемът за вътрешното сетиво“

  Стоев, Хр. – „Понятията в „Критика на чистия разум““

  Стоянов, И. – „История на Българското възраждане“

  Стърнбърг, Р. – „Когнитивна психология“

  Т

  Тафков, Д. – „Лудост и политика. Опит за обяснение на социалните патологии“

  Тафков, Д.  – „Философия на политиката“  

  Тейлър, Ч. – „Безпокойството на модерността“

  Тейлър, Ч. – „Разновидност на религията днес“

  Тейлър, Ч. – „Безпокойството на модерността“

  Теохаров, В. (съставител) – „Философия на религията и евангелската теология: Лутер, Калвин, Кант, Фихте, Хегел, Шелинг, Фойербах“

  Тешанович, Я. – „За нормалността: моралната опера на един политически идиот“

  Тома от Аквино – „Философски трактати“  

  Тодоров, Ц. – „Духът на Провещението“

  Трифонов, Т. – „Обща психология“

  У

  Уиникът, Д. – „От педиатрия към психоанализа“

  Уолзър, М. – „Интерпретация и социална критика“

  Уолзър, М. – „За толерирането“

  Ф

  Фихте – „Наукоучение“

  Фичино, М. – „Трактати“  

  Фокрул, Б., Льогро, Р., Тодоров,Ц. – „Зараждането на индивида в изкуството“  

  Франкъл, В. – „Лекарят и душата“

  Франкъл, В. – „Воля за смисъл. Избрани доклади по логотерапия“

  Фром, Е. – „Изкуството да бъдеш“

  Фром, Е. – „Да имаш или да бъдеш“

  Х

  Хабермас, Ю. – „За конституцията на Европа“

  Хабермас, Ю. – „Бъдещето на човешката природа“

  Хабермас, Ю. – „Постнационалната констелация“

  Хабермас, Ю. и Рацингер, Й. – „Диалектика на секуларизацията. За разума и религията“  

  Хайдегер, М. – „Битие и време“

  Хегел, Г. – „История на философията“ – I, II, III том

  Хегел, Г. – „Науката логика“ – I, II том

  Хегел, Г. – „Естетика“ – I, II том

  Хегел, Г. – „Енциклопедия на философските науки“ – II том

  Хегел, Г. – „Феноменология на духа“

  Хобс, Т. – „За тялото“

  Хьойзинха, Й. – “Homo ludens”

  Хонет, А. – „Контекст на признаване“

  Ц

  Цимерман – „Тома от Аквино“

  Цицерон – „Избрани произведения“

  Цицелгов, К. – „Теориите на Нюман и Харнак за историческото развитие на християнството“

  Ш

  Шаму, Ф. – „Гръцката цивилизация“

  Шелинг – „Изложение на моята философска система“  

  Шмит, Ж.К. – „Смисълът на жестовете в средновековния запад“

  Шрьокер, Е. – „Приноси към философията на Хусерл“

  Шулц, Д., Шулц, С. – „История на модерната психология“

  Шютц, А. – „Смисловото изграждане на социалния свят“ 

  Предишни инициативи

 • Интерактивни игри във Философски факултет
 • Студентски научен форум
 • Книжен базар
 • Колеги,  в тази графа може да намерите информация за инициативите, които е провеждал Факултетният студентски съвет при Философски факултет.