Социология

Обща информация


Юбилейна научна конференция
Как живеем заедно: общности, институции, мрежи
 
посветена на 
четиридесетата годишнина от създаването на специалност 
„Социология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 
10 МАРТ 2017 Г.Юбилейна научна конференция
Как живеем заедно: общности, институции, мрежи
 
посветена на 
четиридесетата годишнина от създаването на специалност 
„Социология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 
10 МАРТ 2017 Г.

 

 

 

 

Предизвикателството да си Социолог - не е лесно, но е интересно!

          "...първата мъдрост на социологията е тази - нещата не са това, което  изглеждат...социалната реалност има много пластове от значения.Откриването на всеки нов пласт променя възприемането на цялото"

Питър Бъргър, "Покана за социология"

"Да се научим да мислим социологически... означава да възпитаваме въображението. Като социолози например трябва да сме в състояние да  си представим какво е преживяването на сексуалността и на брака на   хора /доскоро мнозинството от човечеството/,  за които идеалите на   романтичната любов са чужди или даже абсурдни"

Антъни Гидънс, "Социология"

В условията на динамични социални промени, на дълбока и всеобхватна социална криза, на отмиране на съществуващи и утвърждаване на нови ценности все по-належаща става необходимостта от по-дълбоко проникване и разбиране на ставащото в нашето общество и в света като цяло. Това е предизвикателство и отговорност пред всички, които поемат професионалната кариера на социолога.

Не е лесно да си социолог. Не е лесно, защото, за да имаш претенцията, че можеш да изследваш социалния живот, трябва да получиш задълбочена теоретична подготовка, умение да отхвърляш булото на привидностите, да овладееш многобройни и сложни социологически техники. Не е лесно и защото често пъти се налага да се движиш по „ръба на бръснача“, балансирайки между едни или други политически и икономически сили, и в същото време да не жертваш професионализма и безпристрастието си на социален изследовател.

Но е интересно да си социолог. Интересно е, защото социологията ти дава компетентности и умения да се ориентираш в сложността и превратностите на съвременния социален живот, да прогнозираш общeствeни тенденции, да влияеш върху общественото мнение и върху правенето на политики. Интересно е да си социолог, защото разбираш множествеността на социалните светове, в които живеем, и възможните им посоки на развитие. Интересно е и е полезно, защото това знание ти дава контрол над собствения ти живот и възможности за адекватна промяна на света около теб.

Катедра Социология ви предлага да приемете това предизвикателство и заедно да търсим разбирането и разрешаването на социалните загадки, да разкриваме многото лица на социалния свят. А че заедно добре се справяме с това предизвикателство говори фактът, че рейтинговата система на професионалните направления във всички български университети ни отрежда първо място и двата пъти, когато е провеждана. Освен курсове, обучението по социология включва и изследователски практики - работа на "терен", както ние го наричаме, и стажове в различни институции. Работим и по много проекти, затова и към Катедрата има Изследователски център по социални науки, ако искате да видите последните му изследвания, посетете сайта www.rcss.eu.  Образованието по социология включва и трите степени – бакалавърска, магистърска и докторска. Имаме контакти и с много чужди университети и голяма част от нашите студенти отиват за един семестър в тях по програма ЕРАЗЪМ.

Кои сме ние, какво преподаваме, какви изследвания сме правили, какви са магистърските ни програми - ще откриете при по-нататъшното разглеждане на сайта.

Добре дошли на сайта на специалност Социология и, надяваме се, добре дошли и в специалност Социология като наши студенти!

 

Катедра

Адрес:
България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4, Кампус "Изток"
тел.: (+359 2) 8706260

Последна редакция: 05.09.2023

Преподаватели

Бакалаври

 • Учебен план | Дисциплини
 • Провеждане на стаж
 • Дипломиране: процедури и срокове
 • Дипломни работи 2011-2015
 • Дипломни работи 2010-2014
 • Дипломни работи 2012-2016
 • Дипломни работи 2005-2009
 • Дипломни работи 2000-2004
 •  

  Специалност СОЦИОЛОГИЯ
  Образователно квалификационна степен: Бакалавър
  Професионално направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата
  Професионална квалификация: Бакалавър по социология
  Форма на обучение: Редовна
  Срок на обучение: 8 семестъра
  Квалификационна характеристика
  Учебен план

  Курсът на обучение за придобиване на ОКС Бакалавър на специалност "Социология" е 8 семестъра. За този период студентите трябва да са положили определен брой изпити (посочени в учебния план на всеки випуск), разпределени по групи и да са покрили 230 кредити от тях. При желание студентът може да положи повече от изискуемите изпити. За успешно положен държавен изпит или защита на дипломна работа се получават 10 кредита. Условие за разработване на дипломна работа е минималният успех от семестриалните изпити да е минимум 5,25.

  В рамките на един семестър натовареността на студентите трябва да бъде 30 кредита (общо от задължителни и избираеми дисциплини за семестъра).

  Изборът на избираеми дисциплини се прави в информационната система СУСИ. В началото на всеки семестър, в срок определен от системата (по време на който опцията "Избор на курсове" от менюто е активна), всеки студент от личния си акаунт посочва кои от обявените избираеми дисциплини избира за текущия семестър. На базата на тази информация се генерират и изпитните протоколи. В случай че студент положи изпит по избираема дисциплина, която не е заявил в СУСИ, оценката се признава, след като бъде нанесена в индивидуален протокол, който се заплаща допълнително. Записването за спорт се извършва през страницата на Департамента по спорт на сайта на СУ "Св.Климент Охридски". В зависимост от учебната програма и предпочитанията си студентите могат да избират измежду над 20 вида спорт. Всеки студент е длъжен да си проверява съобщенията, които администрацията изпраща в СУСИ.


  Обучение

  График на учебната година►

  Разписи на занятия и графици на изпити►

  Разпределение на студентите по групи за упражнения: випуск 2023-2027► | випуск 2021-2025► | випуск 2020-2024► | випуск 2019-2023► 


  Полезни връзки:  Такси за обучение | Отдел Студенти | Кариерен център


  Последна редакция: 02.10.2023

  Магистри

 • Трудови пазари и развитие на човешките ресурси
 • Политическа социология
 •  

  In memoriam

  Катедра „Социология“ с дълбоко прискърбие съобщава, че ни напусна Иван Нейков, дългогодишен преподавател по Трудово право и Европейска социална политика в магистърската програма „Трудови пазари и развитие на човешките ресурси“, любим преподавател на поколения студенти, човечен и мъдър колега. Иван Нейков бе безспорен експерт със забележителен принос в области като пенсионната реформа, политиките по пазара на труда и социалното подпомагане.  В продължение на 20 години той щедро споделяше със студентите огромния си опит и познания за социалната политика и спомогна както за професионалното им развитие, така и за утвърждаването на магистърската програма.

  Поклон пред светлата му памет!

   

  Условията и процедурите по прием в магистърската програма можете да откриете ТУК...►

   
   
   
  ..... г.
  Обявена кампания за прием на магистри за учебната 2019-2020 г. Вижте още...►

  Изследователски център по социални науки

 • Контакти
 • Новини и конкурси
 • Екип
 •  

  „Изследователски център по социални науки” наследява създадената през 1990г. „Учебно-изследователска лаборатория по социология на всекидневието” към катедра „Социология"  на СУ „Св.  Климент Охридски".  От 2005 г. лабораторията работи по проект „Изследователски център по социални науки", финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОН, , който префункционализира дейностите на „Учебно-изследователската лаборатория по социология на всекидневието” и я преименова. Ръководител на лабораторията до 2009 г. е доц. Лиляна Деянова, а основната част от екипа се състои от гл. ас. Мила Минева, гл. ас. д-р Милена Якимова и гл. ас. д-р Светла Маринова. През 2009 г. ръководител на „Изследователски център по социални науки” става проф. Майя Грекова, а екипът се състои от гл. ас. Мила Минева, гл. ас. д-р Милена Якимова и гл. ас. д-р Светла Маринова, доц. Боян Знеполски, доц. Петя Кабакчиева, проф. Ивайло Дичев, проф. Иван Еленков, доц. Ирина Генова, Момчил Христов, Гергана Мирчева, Елица Станоева.

  Проведените изследвания в рамките на Учебно-изследователската лаборатория по социология на всекидневието са: Микро-социологически практики (с рък. проф. ДСН Майя Грекова); "Новите елити" (рък. гл. ас. Ж. Георгиев); "Моделът за новия тип личност в социалистическия роман 1945-1956 г." (с рък. доц. Л. Деянова); "Семейни генеалогии и семейни разкази" (рък. проф. Е.Михайловска); и др. Реализирани са и съвместни изследвания с ИКСИ: "Модерно публично пространство и училище" (рък. гл.ас. Деян Деянов); "Модерна публичност и жизнен свят" (рък. ст.н.с. Кольо Коев), "Пренаписването на историята в учебниците за гимназиите"(рък.гл.ас.Деян Деянов); "Етнометодология на политическото погребение" (с рък. доц.А. Бунджулов) и др.

  В рамките на лабораторията са проведени редица семинари и конференции: Четиригодишен преподавателско-студентски семинар "Изграждане и разграждане на символния свят на комунизма" (съвместно с Катедрата по теория и история на културатa; изследване и едноименна публикация под ръководството на Александър Кьосев); Международна конференция на тема "Биография и биографични разкази", проведена в Созопол през 1995 година (организирана съвместно с AISLF и екипа на Даниел Берто); Международна конференция с участието на най-добрите студентски разработки от четири практики в рамките на изследването "Микро-социологически практики", 2001 година (с участие на студенти от Македония). Съвместно с ИКСИ и Люблянския университет е организирана конференция на тема “Парадигми в социология на всекидневието”, септември 2002 година.

  Лабораторията има архив от интервюта по изследването "Новите елити" /над 60 интервюта/, "Социалното положение на българските художници" /над 500 интервюта/, "Семейните генеалогии и семейните разкази", "Травматични места на колективната памет" /разкази за Народния съд, спасяването на евреите, лагерите в Белене и др./, видеокасети от 250 кинопрегледа за периода 1944 - 1981 г., интервюта направени в рамките на финансираните от фондация "Отворено общество" практики; както и още много документални материали по история на българския социализъм, история на всекидневието и стиловете на живот и др. централни за работата на лабораторията проблеми/.

  През периода 2005 – 2009 г. в рамките на проекта „Изследователски център по социални науки” са проведени седем изследвания на прф. Ивайло Дичев, д-р Тодор Христов, доц. Петя Кабакчиева, проф. Майя Грекова, д-р Тодор Галев, гл. Ас. Светла Маринова, гл. ас. Калоян Харалампиев. Те са реализирани като учебни практики и изследователски семинари със студентите по социология. През 2008 г. е организирана международната конференция „Критически изследвания на новите социални неравенства”.  

  В момента  в Изследователски център по социални науки се работи по три проекта: „Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени", "Националното като публичен репертоар" и "Нация и гражданство".

  Към центъра е създадена библиотека, в която могат да се ползват електронните ресурси на Софийския университет, както и натрупаните книги и архиви по проведените изследвания.
   

  Докторска програма по социология

 • Кандидатстване
 • Провеждане на докторантско изследване и обучение
 • Успешно защитени дисертационни проекти
 • Национална докторантска конференция по социология
 • Докторската програма по социология предоставя възможност за провеждане на научно и/или научно-приложно емпирично изследване по различни значими за обществото и науката теми и проблеми от съвременността и/или историята. Кандидат-докторантът сам избира тема и проблем на дисертационното изследване и разработва проект, за да ги представи. В зависимост от потенциала за осъществимост на проекта, успешно преминалите през конкурсна процедура кандидат-докторанти получават финансиране под формата на държавна стипендия (само за редовна форма на обучение). Докторантското изследване може да бъде проведено за три календарни години в редовна форма на обучение, както и в задочна (четири години) или самостоятелна форма (за три години). Докторската програма е насочена към всеки, изкушен от любопитство и от желание да допринесе за напредъка и развитието на социалната теория и практика в различни области от живота, чрез провеждане на емпирично изследване, както и за развитието си като изследовател и преподавател в областта на социалните науки.

  Годишник на СУ | Книга СОЦИОЛОГИЯ

   


  Архив: Том 109 | Том 108 | Том 107 | Том 106 | Том 105 | Том 104 | Том 103 | Том 102


  "Годишник на СУ, книга Социология" публикува статии, представящи теоретичните и емпирични търсения на учени в областта на социалните науки. Списанието е платформа, която дава шанс на бакалаври и магистри от специалност "Социология" да направят своите публикационни дебюти, поддържа устойчивото представяне на докторантски и пост-докторантски изследвания. Въпреки че изданието е фокусирано върху продукцията на катедра "Социология" на Софийски университет, то е отворено към всички учени в областта на социалните науки, доколкото е ангажирано с насърчаването на научния дебат, както и с откриването на нови теоретични перспективи и изследователски проблеми. "Годишник на СУ, книга Социология" се е утвърдил като издание, гарантиращо поле за академичен дебат и високи научни постижения още от създаването си през 1983 г., когато негов главен редактор става проф. Любен Николов, основателят на специалност "Социология" в България. Катедра "Социология" поддържа тези високи академични стандарти през колективен ангажимент с изданието.

  • Редакционна политика и етически принципи►
  • Изисквания към авторите►
  • Препоръки към рецензентите►

  РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:

  Главен редактор:
  доц. д-р Светла Маринова

  Редактори:
  гл.ас. д-р Елена Стойкова
  гл.ас. д-р Мила Минева
  гл.ас. д-р Момчил Христов

  адрес: България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4
  e-mail: sociologyannual@gmail.com
  ISSN: 0205-1907

  Годишникът е индексиран и дигитализиран в:

   

   
   
  Последна актуализация: 01.09.2022
   

  Новини | Събития | Форуми

 •  

     22 май 2023 г. | 09:00 ч. | УНСС, Малка конферентна зала

     Трета национална докторантска конференция по социология

   

   

  17,18 June 2022 | Sofia University “St. Kliment Ohridski ”, New Conference Hall

  Social Aspects of Mental Health and Mental Disorders

  Organized under the project "Mental Health and Social Inequalities", funded by NSF)

   

   

  17, 18 и 19 June 2022 | Sofia, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, New Conference Hall

  International hybrid conference: Social Aspects of Mental Health and Mental Disorders

  Organized under the project "Mental Health and Social Inequalities", funded by NSF. Admission to participation: Applicants who have successfully passed a selection by the scientific committee of the conference will be admitted to participate. Selection will be made on the basis of an abstract submitted in time (up to 300 words).
  Important deadlines: March 15, 2022 submitting of the abstract (abstracts are considered in the order of receipt) June 1, 2022 publication of the final program of the conference | Working language: English | Participation fee: none | Е-mail of the conference: samh@phls.uni-sofia.bg


  17, 18 и 19 юни 2022 г. | София, СУ "Св. Кл.Охридски", Ректорат, Нова конферентна зала

  Международна конференция: Обществени аспекти на психичното здраве и психичните разстройства

  Организирана по проект „Психично здраве и социални неравенства“, (№КП-06-Н25/1 от 13.12.2018 г.), финансиран по конкурсната програма на ФНИ – 2019 за фундаментални научни изследвания. До участие се допускат участници, преминали успешно през селекция от научния комитет на конференцията. Селекция ще се извърши въз основа на изпратено в срок резюме на доклад (до 300 думи).
  Важни дати: 15 март 2022 г. изпращане на резюмета (разглеждат се по реда на постъпване)1 юни 2022 г. публикуване на окончателна програма на конференцията | Работен език: английски | Такса участие: няма | Електронна поща на конференцията: samh@phls.uni-sofia.bg