Авторите

Информационната система "Авторите" е спеиализирана за въвеждане и обработване на данни за научната дейност Софийски университет "Св. Климент Охридски".

 

Вижте повече

 

Връзка с администратор за Философски факултет

Снежана Тилкиджиева (tilkidzhieva@phls.uni-sofia.bg)

Весела Цокева (v-tsokeva@phls.uni-sofia.bg)