СУСИ

Към СУСИ (студенти)

► Изтеглете "Пътеводител в СУСИ за студенти" (pdf)

 

Към СУСИ (преподаватели)

Изтеглете "Пътеводител в СУСИ за преподаватели" (pdf)

 

Няколко съвета

  • Можете да проверите своето потребителско име тук, а паролата при първо влизане е Вашето ЕГН.
  • Щом влезете в СУСИ, непременно променeте паролата си.
  • Ако сте студент в няколко програми (магистърски или бакалавърски), ако сте магистър, който е бил бакалавър в СУ или сте се прехвърляли, прекъсвали сте или имате по специфичен статут: в СУСИ е съхранено Вашето предишно досие и влизането в настоящото Ви досие може да стане с кликване върху сегашния факултетен номер, а ако сте били в друг факултет – с избиране на сегашния от падащото меню.
  • Когато се обръщате към администратор за информация или помощ, задължително посочвайте трите си имена, специалност (задочна или редовна форма - при наличие на 2 форми и специалист или неспециалист, когато става въпрос за магистри), а така също факултетен номер.

За въпроси

Зорница Ангелова – администратор на СУСИ (zangelova@phls.uni-sofia.bg).

Ваня Йосифова – администратор на СУСИ (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg)

Вижте "Правила за работа със СУСИ"