Резултати от проведен конкурс за млади учени и пост-докторанти към Национална програма „Млади учени и пост-докторанти- фаза 2“ във Философски факултет

Резултати от проведен конкурс за млади учени и пост-докторанти към Национална програма „Млади учени и пост-докторанти- фаза 2“ във Философски факултет

  1. Класирани кандидати след първи и втори етап на конкурса за млади учени и пост-докторанти
  1. Млади учени на позиция Изследовател R1:

 

Входящ номер

Краен резултат

16/10.09.2022, Р.Я.Т.

29,0

1/01.09.2022, Д.А.К.

26,1

11/09.09.2022, Р.В.К.

22,4

17/10.09.2022, М.А.Б.

21,7

20/10.09.2022, Б.П.С.

23,1

23/10.09.2022, М.Т.Т.

21,3

24/10.09.2022, А.И.П.

20,7

 

 

2. Пост-докторанти на позиция Изследовател R2:

Входящ номер

Краен резултат

6/08.09.2022 М.К.-З.

29,2

4/05.09.2022, Н.А.Б.

26,6

2/02.09.2022, Т.А.Й.

26,3

13/09.09.2022 М.Н.

25,0

9/09.09.2022, И.И.М.

24,7

 

 3. Щатен главен асистент на позиция Изследовател R2

Входящ номер

Краен резултат

10/09.09.2022, Д.К.К.

28,6

 

 4.Успешно приключили конкурса кандидати, но оставащи извън класирането поради резултата:

Входящ номер

Краен резултат

22/10.09.2022, Я.Р.П.

20,5

14/10.09.2022, В.В.А.

18,3