Стаж и практика - Народно читалище Тротоара 2020 за студенти от Философски факултет

Народно читалище "Тротоара 2020" предлага нова интересна програма за стаж и практика. Тя е подходяща за студенти от следните специалности: “Философия”, “Психология”, “Социология”, “Политология”, “Културология”, “Библиотечно-информационни науки”, “Публични информационни системи”, “Публична администрация” и “Европеистика”.

 

Читалището предоставя разнообразни дейности – от управленски и доброволчески до творчески и менторски ангажименти. Това е чудесен шанс за студентите да приложат своите знания на практика и да развият нови умения в подкрепяща среда. Някои от тези дейности включват управление и мениджмънт на широк спектър от културни събития, проектно планиране и комуникация, провеждане на изследвания и проучвания, участие в доброволчески акции, участие в международен обмен и обща подкрепа на психосоциалното адаптиране на младежите.

Подробна информация за програмата и начините за кандидатстване можете да намерите на следния линк: https://trotoara.com/internships-su

Информация за други дейности в читалището можете да намерите на този линк: https://trotoara.com/annual-reports/