„Културно наследство“, „памет“, „библиотеки“ – част от темите в сборника, издаден в чест на проф. Цветанка Панчева

Цялата научноизследователска, административна и преподавателска дейност на проф. Панчева е образец на задълбочено, далновидно професионално отношение към проучваната от нея проблематика, принципност при вземане на нелеки решения, обективност при представяне и интерпретиране на фактите, солидна теоретична подготовка, съчетавана с успешна практическа реализация. Тези нейни качества ѝ отреждат безспорно лидерско място в съвременната българска библиография. Това е моят прочит на една успешна кариера, която, истински вярвам, далеч не е приключила.

Нина Шуманова

Всичко за сборника