Представяме Ви книгата на доц. Вихра Найденова

Ангажираност и обучение на служителите 

 

Книгата дискутира и изследва феномени като ангажираността в работата  и ролята на обучението и развитието и други фактори, които й влияят. Представени са както резултати от емпирично изследване, така и ценни проекти в областта на трудовата психология и развитие на човешките ресурси. 

Какво е ангажираност на служителите? Как да я постигнем в нашата организация?

Вечните въпроси, които си задават мениджърите и експертите по човешки ресурси, както и организационните психолози, намират своите отговори в тази книга.

Защо ангажираността е важна за вашите организации и бизнес? Как влияе на трудовото представяне и бизнес резултатите?

Представено е пътуване в човешката същност на ангажираността и най-важните фактори, които ѝ влияят.

Дискутирани са ролята на обучението и развитието, лидерството и взаимоотношенията, комуникацията, намирането на значение и смисъл за подсилване на ангажираността.

Изложени са ценни проекти в областта на управление на трудовото представяне, центрове за оценка и развитие, вътрешно организационно консултиране.

 

Вихра Найденова, доц. д-р по психология, преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в областта на трудовата и организационната психология и управление на човешките ресурси; с допълнително образование и опит в преподаването на студенти и експерти в университети в Германия и Австрия.  Опит в стратегическото консултиране и управление на човешките ресурси във финансовия, ритейл и ИТ сектора в България, Германия и Австрия. Преподавател, консултант и вдъхновител на нови проекти. Диплома за коуч, издадена от Practitioner, Institute of Leadership and Management. Автор на над 70 научни публикации, една монография, едно учебно помагало по качествени методи в социалните науки, адаптация на психологически тестове.

към издателството