Покана

 

Представяне на книгата на проф. дн Цветелин Степанов "Еволюция на българската държавност IV-IX век"

Представя: проф. Александър Николов

12 януари 2024 г, 18.00 ч. Зала 1, Ректорат на СУ

Вместо понятия като „военна демокрация“ и „военноплеменен съюз“ в тази книга читателят ще срещне термините „вождество“, „ранна“ и „варварска“ държава (със съответните им подразделения), които описват много по-адекватно еволюцията на българската държавност от IV до края на IX век. Един модерен разказ, който не само комбинира най-новите достижения на историческата наука и антропологията, но обещава „разходка“ и сред държавността на аварите, хазарите и франките.

още за книгата