Летен прием на магистри във Философски факултет

Летен прием на документи за част от магистърските програми на Философски факултете

15.01.2024 г. – 31.01.2024 г. 


Провеждане на изпити за допълнителния прием:

1 февруари 2024 г.

 

всичко за приема

Списък на програмите, в които може да се кандидатства за летния прием 

програма форма на обучение субсидиране
Философия с преподаване на английски редовна форма държавна субсидия
Философия с преподаване на английски редовна форма платено обучение
Философия с преподаване на английски задочна форма платено обучение
Философия с преподаване на английски език за кандидати с тригодишна бакалавърска степен редовна форма държавна субсидия
Философия с преподаване на английски език за кандидати с тригодишна бакалавърска степен редовна форма платено обучение
Философия с преподаване на английски език за кандидати с тригодишна бакалавърска степен задочна форма платено обучение
История на жените и половете редовна форма платено обучение
Библиотечно-информационни науки и културна политика задочна форма платено обучение
Библиотечно-информационни технологии задочна форма платено обучение
Управление на електронно съдържание редовна форма платено обучение
Европейски проекти редовна форма държавна субсидия
Европейски проекти редовна форма платено обучение
Европейска интеграция и диплатено обучениеомация на ЕС редовна форма държавна субсидия
Европейска интеграция и диплатено обучениеомация на ЕС редовна форма платено обучение
Реторика задочна форма платено обучение