Национална академично-приложна конференция „Философизиране в събития, практики и проекти“

СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, катедра „Философия“, Секция „Етически изследвания“, Институт по философия и социология – БАН, Сдружение на университетските преподаватели по философия в България и Асоциация на преподавателите по философия Ви канят да участвате в Национална академично-приложна конференция „Философизиране в събития, практики и проекти“, която ще се проведе на 8 и 9 март 2024г. в СУ „Св. Климент Охридски“ – Ректорат, Конферентна зала и блок 4, кампус Изток.

Водещата идея на конференцията е да осигури възможност за обсъждане и осмисляне на практико-приложните измерения на философията. Замисълът е да се изследват, откриват и проектират решения на теоретични и методологически въпроси, които възникват, когато се запитаме – по какво познаваме, как поемаме отговорност за философското във всяко едно практико-приложно начинание? С тези въпроси могат да бъдат ангажирани всички, въвлечени в многообразието от философски събития и практики – Неосократически диалог, Философия с деца, философско консултиране, преподаване на философия в сферата на формалното и неформалното образование, както и събития, практики и проекти, които свързват философията с науките, изкуствата, технологиите, спортовете, стопанския, обществения живот и др.

На сайта на събитието можете да намерите покана и регистрационна форма.