Записване за летен семестър и заплащане на семестриални такси през СУСИ

Записването за следващ семестър става след заплащане на семестриалната такса. Тя може да бъде платена по следните начини:

  • С банков превод през еPay/EasyPay или във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”:

БНБ - централно управление – за всички студенти

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

Заплатилите по банков път или на каса на Изи пей без код, генериран от СУСИ, задължително предоставят документ за платена такса по имейл или на хартия на отговарящия за специалността инспектор «Студенти».

 

  • През СУСИ:

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2023/ 2024 учебна година ще бъде в интервала 20 декември 2023 г. - 16 февруари 2024 г. за студенти в редовна форма на обучение и от 20 декември 2023 г. до 19 януари 2024 г. за студенти в задочна форма на обучение

Кампанията ще бъде достъпна от студентския профил. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay (вкл. директно с дебитна/кредитна карта). При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъствено записване. Записването в отдел "Студенти"  на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ,  става без да е  необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра.

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

Подробна информация

Такси

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към Ваня Йосифова v_yosifova@phls.uni-sofia.bg