Участие на проф. дн Иванка Мавродиева в международна конференция на Университета в Торино

Мавродиева участие

Възможности за многофакторен и мултимодален анализ представени от проф. дн Иванка Мавродиева и доктор Paola Giorgis на международна конференция н Университета в Торино

Професор дфн Иванка Мавродиева представи заедно с доктор Paola Giorgis представиха доклад на тема „The words of othering and the digital genre. Languaging, idenity, diversity“ на 14 декември 2023 г. по време на международна конференция Languaging Diversity 2023 Conference (14-16 December 2023) International Conference “Languaging Identities in Changing Times – Challenges and Opportunities” https://www.languagingdiversity2023.unito.it/.

 

иванка-паола-14122023

На базата на онлайн речника In Other Words: “A Contextualized Dictionary to Problematize Otherness” те представиха възможности за многофакторен и мултимодален анализ. Иванка Мавродиева е представител на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и участва с подкрепата на SUMMIT.

 

иванка-14122023

На събитието участва и Viktoria Odeniyi с доклад „Translanguaging as creave practice. What can we learn from our students about educanal equity?“, която заедно с Иванка Мавродиева и Paola Giorgi е част от Редакционната колегия на онлайн речника IOW www.iowdictionary.org.

 

 

Организатор на научното събитие е Университетът в Торино.

Четири пленарни доклада изнесоха учени от различни университети. Три дни в пет паралелни секции участниците представях резултати от изследвания. Постерната сесия на 16 декември 2023 година предизвика интерес.

иванка-паола-виктория

https://www.languagingdiversity2023.unito.it/programme/conference_programme

Представени са възможности за научни публикации. Създадоха се условия за научни мрежи и бъдещи мултидисциплинарни изследвания.