Между творчество и миротворчество

Даниела Дечева е германистка и преподавателка в катедра „Европеистика“ във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Води курсове по история и култура на немскоезичните страни, специализиран немски език и история на европейската култура през ХХ век.

За книгата