In memoriam

На 29 ноември ни напусна проф. Ивайло Знеполски, един от основателите на катедра „История и теория на културата“, дългогодишен преподавател и изтъкнат учен в социалните и хуманитарни науки с международно признание.

Кинотеоретик, културолог, семиотик, изследовател на медиите и на историята на близкото минало, проф. Знеполски бе учен със светъл ум, безкрайна ерудиция, проницателен тълкувател на процесите в съвременността и близкото минало. Изключителната му работоспособност и отдаденост на академичната работа са съхранени за идните поколения в повече от 50 авторски книги и над 100 статии, публикувани в България, Великобритания, Франция, Белгия, Италия и др.

Огромна е заслугата на проф. Знеполски за включването на българската хуманитарна мисъл в световните дискусии. Под негово ръководство и с дейното му участие като директор на фондация „Дом на науките за човека и обществото“ бе създаден форумът „Софийски диалози” – международна платформа за академичен диалог и интелектуален обмен между българската хуманитаристика и изтъкнати мислители на съвременността. Във форума българската академична и културна общественост имаше възможност да се срещне с най-големите учени на нашето съвремие. Проф. Знеполски създаде Институт за изследване на близкото минало и се утвърди като умел и далновиден ръководител на големи изследователски екипи. Пример за това е 5-годишният изследователски проект, подкрепен от Европейския научен съвет, на тема „Режим и общество в Източна Европа (1956-1989). От разширено възпроизводство към политическа промяна“.

Проф. Знеполския бе интелектуалец и общественик с честна и промислена позиция. Като заместник-министър и министър на културата от 1991 до 1995 г. той остави отпечатъка на отговорното и справедливо управление на процесите в културата.

Дългът към личности като проф. Знеполски е неизмерим.

 

От колегите в катедра „История и теория на културата“