Участие на професор дн Иванка Мавродиева във Форум на Варшавския университет

Форумът The Knowledge-Share Communities (#university&emmahub) се проведе на 16 и 17 ноември във Варшавския университет. Домакин е Факултетът по журналистика, информация и книгоиздаване с декан проф. Janusz W. Adamowski. Професор Anna Jupowicz-Ginalska.ръководи организацията на събитието.

Ден първи

403726450_6913844745320140_4640055370176378867_n

На 16 ноември професор доктор Castulus Kolo, президентът на European Media Mangement Association (EMMA), представи дейността и модерира кръгла маса с участието на представители на медиите, местната власт и неправителствения сектор.

403706472_6913844555320159_6849965175577756467_n

40 са участниците и те са изследователи от 18 държави.

Професор дн Иванка Мавродиева участва от името на Софийския университет със съдействето на SUMMIT.

400716782_901785144847821_256903773024189165_n

Участниците презентираха опита и участваха в семинари и творчески работилници на 16 и 17 ноември. Темите, по които работиха в 4 групи, са:

  • media policies, CSR, and grassroots initiatives,
  • news management,
  • entertainment and culture offer,
  • media education.

Участниците споделиха резултати от анализи на медиите от държавите, в които работят като експерти и изследователи.

403706155_6913851825319432_6666194070984552340_n

На 17 ноември се обсъдиха резултатите от четирите творчески работилници в общ панел и се очертаха туеми за бъдещи изследвания и проекти, а именно: медийното образование и медийната култура, ролята на медиите в обществото, мениджмънта на медиите и промените в журналистическите жанрове.

403729519_6913844768653471_3305686705473139882_n