Предложение от Женевския университет в сътрудничество с ООН

Кандидатстването за програмата MEIG за 2024 - 2025 г., която започва през м. септември 2024 г., има три крайни срока:

  • Първи краен срок: 15 ноември 2023 г.
  • Втори краен срок: 31 декември 2023 г.
  • Трети краен срок: 15 февруари 2024 г.

Кандидатите, които желаят да се възползват от възможността за стипендията, която покрива основно таксата за обучение, трябва да подадат заявления преди първия краен срок - 15 ноември 2023 г.

Попълнените заявления (придружени с посочените в заявлението допълнителни документи) се изпращат или по имейл на meig@unige.ch, или по поща до:

Master of Advanced Studies in European and International Governance – MEIG Programme, Centre d'études juridiques européennes, University of Geneva 40, Bd du Pont d'Arve, CH-1211 Geneva 4 Switzerland

Регистрационна форма

цялата информация