In memoriam

На 6 ноември 2023 г. ни напусна проф. Ивайло Дичев. Дългогодишен преподавател в специалност Културология и ръководител на магистърска програма, той създаде школата по културна антропология в Софийския Университет. С неговите идеи бяха запалени много студенти, докторанти и изследователи. Под неговото вдъхновяващо ръководство успешно защитиха цяла изследователска общност от докторанти. Неговата неизчерпаема енергия захранваше десетки национални и международни изследователски проекти. Той умееше да умиротворява и да сплотява хората, създаваше екипи и приятелства. Неговата откритост към различието и любопитство към света откриваше безброй възможности. Благодарение на неговите усилия университетът прокара път към сътрудничество с колеги по целия свят, от Непал до Бразилия.

Ивайло Дичев беше онзи изпълнен с любопитство поглед към всичко случващо се, винаги в актуалното, винаги в позицията на анализатор. Човек, който умееше да ражда идеи и да задвижва тяхното въплъщение до постигане на целта. Харизматичен преподавател, интелектуален пътешественик из света, който създаваше общности около себе си, визионер за развитието на културните изследвания в България, общественик, който търсеше да популяризира науката и заставаше зад гражданска позиция, писател с любопитство към куриозното. Винаги наблюдателен, неуморно активен.

Преди няколко седмици студентите все още го слушаха в аудиториите, до последно от болничното легло е говорил с докторантите си. 

 

Гласът му все още е с нас. 

 

От колегите му в специалност Културология