Единадесета национална конференция по Биоетика и Биоправо 2023

 

Единадесета национална конференция по Биоетика и Биоправо 2023

Фондация за развитие на правосъдието и

Професионален сайт “Предизвикай правото!”

съвместно със

секция “Етически изследвания” към Института по философия и социология при Българската академия на науките и магистърска програма “Интегративна биоетика” във Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

провеждат

ЕДИНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОЕТИКА И БИОПРАВО

“ЧОВЕК И ПРИРОДА”

11-12 декември 2023 г.

гр. София

Конференцията протича в

Нова конферентна зала (Огледалната зала), ІІ етаж, северно крило,

Ректорат на СУ “Св. Климент Охридски”.

Студенти, докторанти, преподаватели и бивши възпитаници на факултета имат осезаемо участие.

Това е кратък списък на "нашите участия":

 

„Господство над природата“?

Рефлексии върху модерната опитна наука

(доц. д-р Валентина Кънева, СУ „Св. Климент Охридски“)

 

Ставане и правене на космос - природа - околна среда

(проф. д-р Веселин Дафов, СУ „Св. Климент Охридски“)

 

Личности ли са животните?

(гл. ас. д-р Георги Герджиков, СУ „Св. Климент Охридски“)

 

Норми, анормалности, хибриди:

социални (пре)въплъщения на медицинското знание.

(гл. ас. д-р Гергана Мирчева - възпитаник на Културология, ИФС - БАН)

 

Кратка история за природата на истината

(Иван Иванов, магистър, СУ „Св. Климент Охридски”)

 

Синтетични човешки ембриони:

морални предизвикателства и статус

(Констанс Хесапчиева, докторант, СУ „Св. Климент Охридски

 

Интернет-хипертрофията и

загубата на пряката отговорност

(Ангел Димитров, студент, СУ „Св. Климент Охридски)

 

Екологичната утопия на Бруно Латур

(гл. ас. д-р Меги Попова, СУ „Св. Климент Охридски“)