Подбор на кандидати за участие във втората сесия на Симулация за вземане на решения в Съвета на ЕС, 18-19 април 2024, в Брюксел, Белгия

Генералният секретариат на Съвета на ЕС /GSC/  в партньорство със

СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет[1]

обявява подбор на кандидати за участие във втората сесия на:

Симулация за вземане на решения в Съвета на ЕС, 

18-19 април 2024, в Брюксел, Белгия

С участие на над 160 студента от 27 страни-членки на ЕС

Симулацията предоставя отлична възможност за пряк опит в преговорите за вземане на решения в институциите на ЕС. Чрез този формат, участниците се запознават отблизо с ролята на Председателството на Съвета на ЕС,  постигането на решения заедно и силата на компромис. Разработеният сценарий за участниците е базиран на реални преговорни позиции на страните-членки, съгласно Европейската правна рамка. Симулацията се провежда в залата на Съвета на ЕС, където министрите и европейските лидери реално провеждат заседания.

Участниците могат да заемат една от следните роли:  Държавен глава, министър, посланик (постоянен представител в ЕС), национален експерт или журналист.

Официалните представителите на Европейската комисия, Председателството на Съвета на ЕС, Правната служба и департаментите по политиките на ЕС, ще заемат реалните си ролите и във всяка среща ще участват заедно със студентите.

Важно! Всички разходи за път и настаняване на студентите се покриват от организаторите.

Изисквания към кандидатите:

Участниците трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са студенти в 2-ри, 3-ти или 4-ти курс бакалавърска степен или да са в магистърска степен, във Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“‘;
 • Отлично владеене на английски език (B2/C1);
 • Познания за дейността на Европейските институции;
 • Познания за стратегиите, политиките и дневния ред на ЕС;
 • Познания за правната рамка на ЕС;
 • Умения за преговори и дебати.

Необходими документи:

 • CV/ Europass Format на английски език;
 • Кратко мотивационни писмо на английски език с максимален обем от 300 думи;
 • Документ/ сертификат за владеене на английски език.

Важни срокове:

 • Краен срок за изпращане на документи:  27.09.2023;
 • Документите се изпращат само в електронен формат на адрес: d.zhilkova@phls.uni-sofia.bg, във формат pdf, doc, docx
 • Кандидатите, които отговарят на минималните критерии, ще получат покана на електронните си адреси за явяване на интервю до 29 септември.
 • Интервю на 04.10.2023, 11ч., аудитория 107, блок 4, кампус Изток;
 • Подбор и одобрение на кандидатите от GSC: 15.10.2023
 • Тренинг на избраните участници: януари-март 2024
 • Отпътуване и провеждане на симулацията: 17-19.04.2024

Допълнителна информация: https://www.consilium.europa.eu/en/events/consimium/

За контакт: e-mail: dihinkova@phls.uni-sofia.bg

[1] Водещият партньор за 2024 г. за България на Генералния секретариат на Съвета на ЕС е СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, като в инициативата се включват и други два университета в страната.