Запис от дискусията, посветена на 400-годишнината от рождението на Блез Паскал

Благодарим на Портал за култура, общество и изкуство за направения запис от дискусията.

Запис на събитието