Международна партньорска среща по проект Structural Capacities for Tackling Wicked Problems (SCORE)

Представители на Философския факултет на Софийския университет взеха участие в международна партньорска среща по проект Structural Capacities for Tackling Wicked Problems (SCORE), съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС

Score_Gr_1

На 3 април 2023 г. в Янина, Гърция се проведе партньорска среща по проект Structural Capacities for Tackling Wicked Problems (SCORE), съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС. Домакин на срещата бeше Янинския университет. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ беше представен от проф. д.пс.н. Соня Карабельова и Йонко Бушняшки.

Score_Gr_3

По време на събитието партньорите от Университета „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие (Северна Македония), Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (България), Университета на Янина (Гърция) и Чешкия университет по природни науки в Прага (Чешка република) обсъдиха напредъка по изпълнението на работната програма на проекта и предстоящите дейности по разработването и пилотирането на продуктите. Повече информация за проект SCORE може да бъде намерена на адрес: https://score-eu.org