Онлайн речник по философия: Thesaurus. Sofia University Dictionary of Philosophy

Екип от специалност Философия започна разработване на онлайн речник по философия: Thesaurus. Sofia University Dictionary of Philosophy [https://thesaurus.uni-sofia.bg]. 

Фокусът на речника е върху авторската терминология на философите.

Началната фаза от проекта е реализирана с подкрепата на Фонд научни изследвания при СУ "Свети Климент Охридски".

Екипът отправя покана към колегите от Философски факултет да се включат като автори на статии за философската терминология.