Библиотеките на СУ

От 02.11.2021 г. преподавателите, докторантите и студентите на Софийския университет ще могат да заемат литература за домашно ползване или копиране от Университетската библиотека. Преподавателите могат да заемат литература и от Централна библиотека, а докторантите и студентите от всички филиални библиотеки.

Препоръчваме използването на услугата онлайн заявка през електронния каталог на Университетската библиотека, с която ще можете предварително да поръчате заявените книги.